Skip to content

FUEL OX® Original

Fuel Ox® ປະກອບດ້ວຍຕົວເລັ່ງຂະບວນການເຜົາໄໝ້, ເປັນສານປະສົມທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ, ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກ.
ຍ້ອນມີຄວາມສະຖຽນລະພາບທີ່ດີ ແລະສານກະຈາຍ/ສານຊັກຟອກ, Fuel Ox® ມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກໍາລັງນໍາໃຊ້ ຫລື
ນໍາມັນເຊື້ອໄຟເກັບຮັກສາ.

Fuel Ox® ປະກອບດ້ວຍຕົວເລັ່ງຂະບວນການເຜົາໄໝ້, ມັນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກເງື່ອນໄຂຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ທໍາງານດ້ວຍການເຜົາໄໝ້ປະກອບມີ: ລົດໃຫຍ່, ລົດບັນທຸກ, ລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫຍ່, ກົນຈັກໜັກ, ລົດໄຟ, ເຮືອ, ແລະອື່ນໆ. ການທົດສອບ ແລະການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ ໄດ້ພິສູດວ່າສານປະສົມນີ້ແມ່ນເໝາະສົມ ແລະ ລະລາຍ 100% ໃນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທົ່ວໄປທຸກປະເພດ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປະເພດພິເສດອີກດ້ວຍ.

• ຊ່ວຍໃຫ້ປະຫຍັດນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງສູງເຖິງ 4 – 10%
• ຊ່ວຍຫຼໍ່ລື້ນລະບົບນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ
• ຍັບຍັ້ງການກັດກ່ອນຂອງຖັງນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ
• ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເຜົາໄໝ້ເຄື່ອງກອງຄວັນພິດໃຫ້ໜ້ອຍລົງເຖິງ 50% ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງກອງບໍ່ອຸດຕັນ
• ຊ່ວຍທຳຄວາມສະອາດປັ້ມກອງນ້ຳມັນ ແລະ ຫົວສີດ
• ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບພະລັງງານຂອງຍານພາຫະນະຕອບສະໜອງໄວຂຶ້ນ
• ຊ່ວຍປ້ອງກັນການອຸດຕັນຂອງເຄື່ອງກອງ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫົວສີດຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ
• ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວັນພິດ ແລະ ກ໊າສ
• ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ (ຂີ້ຂະເໝົ້າຄວັນ) ແລະ ການປ່ອຍມົນລະພິດ
• ຊ່ວຍກຳຈັດການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ
• ຊ່ວຍກຳຈັດນ້ຳ ອອກຈາກນ້ຳມັນຢ່າງປອດໄພ
• ຊ່ວຍປ້ອງກັນນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງຈາກການເສື່ອມສະພາບ
• ຊ່ວຍໃຫ້ການກັກເກັບນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງມີອາຍຸການໃຊ້ງານສະພາບດີຕະຫຼອດໄປ
• ສາມາດລະລາຍໃນນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງທຸກຊະນິດ

RECOMMENDED PRODUCTS

FUEL OX®

A multifunctional and performance enhancing additive with Combustion Catalyst that provides sustainability, reduction in maintenance costs and emissions, and an increase of fuel efficiency. Contains lubricity agents, detergents, demulsifier, and stabilizers.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ SUPER GREASE

Premium super grease infinity lube technology fortified with HDI-2500 conditions, hardens, and lubricates metals as temperature increases. Built to last in the most extreme rugged environments where other greases fail including automotive, heavy equipment, marine & industrial applications.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ LIQUID FRICTION ELIMINATOR

Premium liquid lubricant that cuts friction, wear, and operational temperature. When added to your oil reservoir, Liquid Friction Eliminator will extend the interval between oil changes by three to fives times.

FUEL OX® INFINITY LUBE™ PENETRATING LUBRICANT

A premium penetrating lubricant, cleaner, and degreaser, fortified with our patented HDI-2500 metal conditioning formula. Contains no petroleum, made with plant based essential oils, is biobased and toxin free.