Skip to content

FUEL Ox® ການທົດລອງ

ແມ່ນສານປະສົມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ. ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ງານຂອງພາຫະນະຂົນສົ່ງທາງບົກເພາະວ່າ Fuel Ox® ມີຕົວເລັ່ງຂະບວນການເຜົາໄໝ້ທີ່ໄດ້ຈົດລິຂະສິດ, ຊ່ວຍປັບປຸງຂະບວນການເຜົາໄໝ້, ດັ່ງນັ້ນ:

1) ປະຢັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟກວ່າ.

2) ການປ່ອຍອາຍເສຍໜ້ອຍລົງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້

3) ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກໜັກຂອງ ລະບົບ DPF ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຜິດປົກກະຕິ.

Fuel Ox® ຍັງກຳຈັດການສະສົມກາກບອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການອຸດຕັນຂອງຫົວສີດໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຄວາມຫຼໍ່ລື່ນໃຫ້ຫົວສູບດ້ານເທິງ ແລະ ຫົວສີດ. ຜົນການທົດລອງທີ່ພົ້ນເດັ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະສິດທິພາບສະເລ່ຍ 4 – 10%.

ການຂົນສົ່ງທາງບົກ

ຊື່ບໍລິສັດຍານພາຫະນະ/ເຄື່ອງຈັກປະເພດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟປັບປຸງຍົກລະດັບ
Voller’s Excavation 2014 Semi Tractor ກາຊວນ16.00%
Cold Storage Trucking 2015 Freightliner ກາຊວນ5.30%
Fine Line Transportation 2014 Peterbilt Cummins Engine ກາຊວນ5.70%
Wolf Pak Transport 2015 Kenworth W900 ກາຊວນ9.10%

ລົດໂດຍສານ

ຊື່ບໍລິສັດຍານພາຫະນະ/ເຄື່ອງຈັກປະເພດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ປັບປຸງຍົກລະດັບ
Sheppard Bus 2007 Bluebird International ກາຊວນ11.20%
Randolph NJ BOE Stand Bus / V-8 Cummins ກາຊວນ12.20%
Passaic Country Transport 2011 Ford 6.8 Liter Transit Bus ແອັດຊັງ17%
Randolph NJ BOEBus Van / V-8 Cummins ແອັດຊັງ5.50%

ເຄື່ອງຈັກກໍ່ສ້າງ / ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ

ຊື່ບໍລິສັດຍານພາຫະນະ/ເຄື່ອງຈັກປະເພດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟປັບປຸງຍົກລະດັບ
Cranford DPW Sewer Vacuum Truck ກາຊວນ36.36%
Down’s Tree Service International 7600 w/ acrane ກາຊວນ21.60%
Sparta Sand & Gravel Fleet: 19 Mixers and 5 Triaxle Dump Trucks ກາຊວນ8%
Miller Farms2003 Case IH STX 275 with a cummins 550 engine ກາຊວນ7.55%

ຕົວເມືອງ

ຊື່ບໍລິສັດຍານພາຫະນະ/ເຄື່ອງຈັກປະເພດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ປັບປຸງຍົກລະດັບ
Cranford NJ DPW Sewer Vacuum Truck ກາຊວນ36.36%
NJ Turnpike Authority 2011 Ford 6.8 Liter Trnsit Bus ແອັດຊັງ7.60%
Fair Lawn NJ DPW Garbage Truck (Packer) ກາຊວນ28.10%
Cumberland Country DPW2009 Ford F-550 6.4 Liter Pickup ກາຊວນ5.70%

ລົດ Mack Tractor

ຊື່ບໍລິສັດຍານພາຫະນະ/ເຄື່ອງຈັກປະເພດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟປັບປຸງຍົກລະດັບ
Dumont NJ DPW 2009 International Max Froce ກາຊວນ12.2%
T Farese DirectGarbage Truck (Packer)ກາຊວນ8.25%
Greenburg NY DPW Garbage Truck (Packer) ກາຊວນ19%
Klein’s Reycling Mack Tractor ກາຊວນ6.4%

ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ ຂອງການນຳໃຊ້ Fuel OxMare:

  • ສານປະສົມ 1 ລິດ ສາມາດນຳໃຊ້ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 10,000 ລິດ
  • ທຳລາຍ ແລະ ຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລິນຊີ
  • ເພີ່ມສານຫຼໍ່ລື່ນໃສ່ຫົວສູບດ້ານເທິງ ແລະ ຫົວສີດ
  • ຮັກສາສະຖຽນນະພາບຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ກຳຈັດຕະກອນ
  • ກຳຈັດນ້ຳອອກຈາກສານນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ
  • ແລະອື່ນໆ

 

ທ້າຍນີ້, ພວກເຮົາພາກພູມໃຈໃນການບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການແທ້ຈິງ, ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການທັນທີ.