Skip to content

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ FUEL OX®

  1. FUEL OX® ซึ่งเดิมได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกองทัพเรือสหรัฐฯ ในช่วงกลางทศวรรษ 1970 และได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อคำขอของลูกค้า ผลลัพธ์ที่ได้คือสารเติมแต่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านเชื้อเพลิงที่ไม่พึงประสงค์ มากกว่าสารเติมแต่งอื่นๆ และลักษณะพิเศษเฉพาะและเหนือกว่า. ไม่มีสารเติมแต่งอื่นใดในโลก ที่ได้รับการทดสอบมากกว่า Fuel Ox.
  2. FUEL OX® ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (เฉพาะในอุตสาหกรรม) และ ลดจุดเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลได้มากกว่า 93°C และในน้ำมันเบนซินมากกว่า 65°C ด้วยเหตุนี้ การเผาไหม้จึงทั่วถึงมากขึ้นด้วยโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมด ให้น้อยลง (เขม่า) ที่ช่วยลดควันได้มากกว่า 60% และลดอนุภาคดีเซลลง ส่งผลลดการสร้างใหม่ลดมากกว่า 50%. 
  1. การเผาไหม้ที่ละเอียดยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีกำลังมากขึ้น ที่จะช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ทเร็วขึ้นและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น: อัตราส่วนการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ 4 – 10%.
  1. FUEL OX® มีความเข้มข้นสูงมากในอัตราส่วน 1 แกลลอน FUEL OX® ที่จะบำบัดเชื้อเพลิง 10,000 แกลลอน.
  1. FUEL OX® สามารถทำงานในเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน (น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น, น้ำมันเชื้อเพลิงเรือ น้ำมันก๊าด เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน และดีเซล) เพราะมันมีปฏิกิริยากับโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนเองโดยตรง.
  2. FUEL OX® ควบคุมจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย เช่น แบคทีเรีย และสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมชนิดอื่นๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในน้ำมันดีเซล ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกันในท้องตลาดมักจะมองข้ามโดยไม่พิจารณาในปัญหานี้
  3. Fuel Ox เป็นสารเติมแต่งเชื้อเพลิงที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก นอกเหนือจากที่กล่าวมา FUEL OX® ยังเพิ่มสารหล่อลื่นให้กับฝาสูบด้านบนและหัวฉีด ขจัดคราบน้ำมัน และการสะสมของคาร์บอนในเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ ยังเป็นสารกำจัดน้ำ (การกำจัดออกจากเชื้อเพลิงอย่างปลอดภัย)ประกอบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อนเพื่อปกป้องด้านหน้าภายใน ของถังเชื้อเพลิง และประกอบด้วยสารทำให้คงตัวเพื่อปกป้องเชื้อเพลิงได้นานถึงสองปี.

โดยสรุปว่า FUEL OX®  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังและประหยัดอย่างเหลือเชื่อ พร้อมคุณประโยชน์ที่จับต้องได้และมองเห็นได้ง่ายในระหว่างการใช้งาน.