Skip to content

ภาพรวมของบริษัท

FUEL OX® ประกอบด้วยสารเติมแต่งตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งาน ที่มีความเข้มข้นสูงมากซึ่งใช้โดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการออกแบบสำหรับการรักษาเสถียรภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงเตา และน้ำมันเบนซิน นอกจากนี้ ยังเป็นสารมีความเข้มข้นสูงเป็นพิเศษ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้เชื้อเพลิง และเพิ่มอายุการใช้งานของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในทุกสภาพอากาศที่รุนแรง.