Skip to content

FUEL OX® | เกี่ยวกับข้อมูล FUEL OX®

Fuel Ox เป็นสารเติมแต่งเชื้อเพลิงชั้นนำที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ แต่ยังช่วยให้มั่นใจถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน.

ต้นทุนพื้นฐานสำหรับ FUEL OX® : <1,5% ค่าเชื้อเพลิง

ตัวชี้วัดผลประโยชน์การให้คะแนนดัชนี ROI
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 4-10%4 ถึง 10
ลดการใช้ DEF ลงมากกว่า 20%0.5
ลดอัตราการฟื้นฟู DPF ลง 50% หรือมากกว่า
ส่งผลให้ชั่วโมงการทำงานที่สูญเปล่าน้อยลง และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์…
5 to 10
ลดค่าทำความสะอาดและค่าเปลี่ยนแทน DPF ได้ถึง 50% หรือมากกว่า0.5
ลดการสะสมเขม่าบน EGR ได้ถึง 50% หรือมากกว่า และลดการเสียและการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วน EGR0.5
เพิ่มอายุหัวฉีดและส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องยนต์ และเพิ่มอายุตัวกรอง filter
ลดต้นทุนความเสียหายที่เกิดจากแบคทีเรียที่เป็นอันตรายทั้งในถังน้ำมันเชื้อเพลิงและยานพาหนะ/อุปกรณ์1
อัตราส่วนผสม 1:10,000 ทำให้การทำงานและการขนส่งและการจัดเก็บได้ง่ายขึ้น 0.5
ลดการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นจำนวนได้อย่างมาก
ลดการอุดตันของเซ็นเซอร์แรงดัน EGR ที่แตกต่างกัน 0.5
DOC'S ที่สะอาดกว่ามาก0.5
ปัญหาการเสื่อมสภาพของเชื้อเพลิงน้อยกว่ามาก ทำให้เชื้อเพลิงคงตัว0.5
ปัญหาการเสื่อมสภาพของเชื้อเพลิงน้อยกว่ามาก ทำให้เชื้อเพลิงคงตัวได้นานถึง 2 ปี
Total Potential สมรรถภาพทั้งหมด ของ ROI: 10-15+
ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับความตระหนักทางสังคมตัวชี้วัด ROI
การปล่อยมลพิษโดยรวมลดลงความสามาถที่จะใส่ค่า ROI ในการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ ?
ลดเขม่าได้ถึง 70%
ลดการปล่อย CO2 ได้ถึง 20%
ลดไนตริกออกไซด์ (NO) ได้ถึง 12%
ลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Nox) ได้ถึง 8%
ลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ได้ถึง 12.5%
ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยลงเมื่อใช้งานอุปกรณ์

คุณประโยชน์ทางธุรกิจ

FUEL OX® ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ไม่ใช่สารเติมแต่งเชื้อเพลิงธรรมดา

ไม่มีสารเติมแต่งเชื้อเพลิงอื่นใด ที่ให้ประโยชน์กับผู้ใช้มากเท่ากับ FUEL OX® ที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ ต้นทุนของสารเติมแต่งของเราลดลงอย่างมาก โดยคุณค่ามหาศาลของประโยชน์ที่ได้รับ สุดท้ายนี้ลูกค้ามีโอกาสได้ลอง FUEL OX® ก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อสัมผัสความเหนือชั้นของผลิตภัณฑ์นี้

ติดต่อกับพวกเราวันนี้ เพื่อเริ่มต้นการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเอง !