Skip to content

FUEL OX® | สมุดสีขาว

สารเติมแต่งเชื้อเพลิง FUEL OX® ประกอบด้วยสารทำให้คง ประสิทธิภาพตัวของเชื้อเพลิงและสารประกอบสำหรับการเร่งปฏิกิริยา ช่วยกระจายตัวพร้อมกับละลาย สารหล่อลื่น สารชีวสแตติก และยับยั้งการก่อตัวของโลหะ FUEL OX® สามารถใช้ได้กับเชื้อเพลิงหลายประเภท ไม่จำกัดเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและน้ำมันเบนซิน

 

FUEL OX® ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณ BTU ที่ปล่อยออกมาซึ่งเป็นมลพิษที่เป็นอันตราย FUEL OX® ยังสามารถปกป้องอุปกรณ์เผาไหม้เชื้อเพลิงจากการสะสมของตะกรัน ปรับปรุงอัตราการเผาไหม้ ทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่น ทำให้เชื้อเพลิงมีความเสถียร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยารีพอลิเมอไรเซชัน และให้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และทำหน้าที่เป็นตัวแยกที่แข็งแกร่ง

 

 

สารเติมแต่งเชื้อเพลิง มีความสำคัญต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากราคาเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันเป็นสิ่งที่สำคัญในการพิจารณาประโยชน์จาก BTU ชื่งเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาการเผาไหม้เพิ่มขึ้น, นอกจากนี้ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาด้วยการให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยเฉพาะ การปล่อยมลพิษ ดั่งนั้นเราจึงพิจารณาประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยมลพิษซึ่งเห็นได้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

 

FUEL OX®  การปล่อยมลพิษที่นอนนิให้พลังงานที่ดีที่สุด ด้วยการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะช่วยลดการสะสมของตะกรันคาร์บอนและการปล่อยเขม่าและเขม่ากรด อัดตราส่วนที่ลดลงนี้จะช่วยปรับปรุงการถ่ายเทความร้อนภายในอุปกรณ์ที่ใช้เชื้อเพลิง ดังนั้น จึงเพิ่มประสิทธิภาพ และ เพิ่มคุณภาพ BTU น้อยลงเท่าไหร่อุปกรณ์ที่ใช้เชื้อเพลิงก็ยิ่งบำรุงรักษาน้อยลงเท่านั้น โดยเฉพาะการสะสมของตะกรันจะลดลงบนก้านวาล์ว บ่าวาล์ว และท่อ.

 

เพื่อให้ได้การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สมบูรณ์ที่สุด ทางที่ดีควรรวมสารทำให้คงตัวของเชื้อเพลิงไว้ในองค์ประกอบของสารเติมแต่งเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเริ่มไม่เสถียรและเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ซ้ำทันทีหลังจากการกรอง ยิ่งเก็บเชื้อเพลิงไว้นานเท่าใด ปริมาณของปฏิกิริยารีพอลิเมอไรเซชันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้นำไปสู่การก่อตัวของอนุภาคขนาดเล็กกว่าไมโครเมตรที่สามารถจับตัวเป็นก้อนและอุดตันตัวกรองและหัวฉีด ในที่สุดด้วยปริมาณของตะกอนก็จะก่อตัวขึ้นและเชื้อเพลิงก็ไม่สามารถสูบฉีดไปยังเครื่องยนต์ได้.

สารเติมแต่งเชื้อเพลิงก่อนหน้านี้ มักเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยวิธีพื้นฐานหนึ่งในสี่วิธี ได้แก่ การกำจัดสารปนเปื้อนก่อนการเผาไหม้ การกำจัดสิ่งปนเปื้อนหลังการเผาไหม้ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำและวาเนเดียมต่ำ และการผสมน้ำมันเชื้อเพลิง FUEL OX® เกี่ยวข้องกับแนวทางที่ห้า การปรับปรุงการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง จึงได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า: (1) ได้รับพลังงานมากขึ้นจากเชื้อเพลิงในปริมาณคงที่ และ (2) การปล่อยสารปนเปื้อนน้อยลงจากเชื้อเพลิง.

ปรากฏการณ์นี้พบได้บ่อยโดยเฉพาะกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับระบบทำความร้อน น่าเสียดายที่ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิงมักเป็นระบบสแตนด์บาย ซึ่งทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงนั่งนิ่งโดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ทำให้เกิดปฏิกิริยารีพอลิเมอไรเซชันได้ บริษัทเชื้อเพลิงหลายแห่งจะสูบและกรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นระยะๆ เพื่อขจัดตะกอน

เนื่องจากอัตราการเกิดปฏิกิริยารีพอลิเมอไรเซชันเป็นหน้าที่โดยตรงของอายุ และพลังงานที่ป้อนเข้าในเชื้อเพลิง การทำเช่นนี้ส่งผลเสียมากกว่าผลดี เว้นแต่ว่ากลุ่มที่รวมตัวกันเป็นโพลีเมอร์นั้นจะถูกกำจัดออกจากกันและกระจายตัว สารเพิ่มความคงตัวของ FUEL OX® จะช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ของเชื้อเพลิงซึ่งปกติจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดเก็บ.

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดปฏิกิริยารีพอลิเมอไรเซชันของเชื้อเพลิงคือการมีอยู่ของจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในน้ำมันเชื้อเพลิง แบคทีเรียเหล่านี้กินไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และเหล็กออกไซด์ที่มีอยู่ในเชื้อเพลิง ดังนั้น การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย จึงส่งผลให้มีการรวมตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงเป็นประโยชน์ในการจหาสารชีวภาพภายในองค์ประกอบ เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ นอกจากนี้ มันทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งการกัดกร่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เหล็ก (ซึ่งสามารถมีอยู่ทั้งในเชื้อเพลิงตามธรรมชาติหรือเป็นส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์ในฐานะสารประกอบออร์กาโนเมทัลลิก) จากการออกซิไดซ์ สิ่งนี้มีประโยชน์ในการยับยั้งแบคทีเรีย (มีอยู่ตามธรรมชาติในเชื้อเพลิง) จากการกินไนโตรเจน กำมะถัน และเหล็กออกไซด์ในเชื้อเพลิง สารกำจัดศัตรูพืชของ FUEL OX® ช่วยขจัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย.

ผลที่ตามมาอย่างหนึ่งของการเผาไหม้เชื้อเพลิง คือการผลิตการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตราย เครื่องยนต์ของรถยนต์มักใช้เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สะดวกที่เร่งปฏิกิริยาเพื่อลดการปล่อยก๊าซไอเสียของรถยนต์ เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาประกอบด้วยเม็ดบีดขนาดเล็กที่เคลือบด้วยโลหะ เช่น แพลเลเดียมและแพลตตินั่ม.

เมื่อก๊าซไอเสียไหลผ่านเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา โลหะเหล่านี้ จะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่เปลี่ยนสารมลพิษ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอน ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำที่เป็นอันตรายน้อยกว่า ตั้งแต่ปี 1970 รัฐบาลระดับรัฐและระดับชาติในสหรัฐอเมริกาได้ผ่านมาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษเหล่านี้ ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1980 รถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาได้รับการติดตั้งเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา นอกจากนี้ หลายรัฐยังต้องการการตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี้เป็นประจำทุกปี ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลานาน FUEL OX® รวมสารประกอบที่จะเอาชนะ ต่อความต้องการในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบและพื้นที่ที่ใช้โดยเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาขนาดใหญ่เหล่านี้ สารประกอบ Fuel Ox ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โลหะของสารประกอบเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำปฏิกิริยากับคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอน ปฏิกิริยาดังกล่าวทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตภัณฑ์น้ำที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซผลพลอยได้จากการเผาไหม้ สารไฮโดรคาร์บอนที่ยังไม่เผาไหม้ และคาร์บอนมอนอกไซด์.

สารประกอบน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ใน FUEL OX® จะช่วยให้มีคุณสมบัติการหล่อลื่นที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเครื่อง ดีเซล และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน.

เชื้อเพลิงในปัจจุบันไม่มีสารช่วยกระจายตัวเพื่อช่วยในการกระจายตัวของอนุภาค ดังนั้นจึงป้องกันและยิ่งไปกว่านั้น สลายการรวมตัวของเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม Fuel Ox มีสารช่วยกระจายตัวเพื่อช่วยในการป้องกันและกำจัดสารตกตะกอนที่มีอยู่.

ในสุดท้าย สารประกอบการขจัดโลหะที่พบใน FUEL OX® เครื่องยังขจัดการยับยั้งจะเคลือบด้านในของถังน้ำมันเชื้อเพลิงและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กหรือโลหะอื่นๆ.