Chuyển tới nội dung

FUFUEL OX® CHẤT XÚC TÁC ĐỐT CHÁY ĐƯỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ CỦA CHÚNG TÔI

HIỆU QUẢ CỦA CHẤT XÚC TÁC ORGANOMETALLIC FUEL OXTM ĐỐI VỚI SỰ PHÂN CỰC VÀ OXY HÓA NHIÊN LIỆU DIESEL

Mục đích của chất xúc tác nhiên liệu Fuel Ox là để tạo ra quá trình đốt cháy nhiên liệu hoàn toàn hơn bằng cách phá vỡ các khối kết tụ trong nhiên liệu. Lý do nhiên liệu chứa các khối phân tử này là vì chúng có điện tích. Chính sự phân cực của các phân tử nhiên liệu này khiến chúng kết tụ lại với nhau (Hình 1).

Do sự kết tụ này, không khí không thể tiếp cận các phân tử ở bên trong. Khói đen hoặc muội than sẽ tạo thành khi một lượng lớn phân tử nhiên liệu thoát ra ngoài qua ống xả mà không được đốt cháy (Hình 2).

Chất xúc tác Fuel Ox loại bỏ sự phân cực liên kết các khối nhiên liệu với nhau. Khi các khối nhiên liệu vỡ ra, các phân tử sẵn sàng cho quá trình oxy hóa, dẫn đến quá trình đốt cháy hoàn toàn hơn.

Chất xúc tác Fuel Ox giúp tăng số lượng phân tử nhiên liệu tiếp xúc với không khí để đảm bảo các phân tử có thể được đốt cháy hoàn toàn hơn. Chất xúc tác làm tăng độ đồng nhất của các phân tử nhiên liệu, giúp các kim phun trong động cơ có thể cung cấp oxy cho nhiên liệu hiệu quả hơn (Hình 3).