Chuyển tới nội dung

PHẦN 1 CỦA CHƯƠNG TRÌNH BỀN VỮNG:

GIỚI THIỆU DÒNG SẢN PHẨM CHẤT BÔI TRƠN FUEL OX® INFINITY LUBETM CÓ BẰNG SÁNG CHẾ HDI-2500 ĐỂ ĐẠT TÍNH BỀN VỮNG GẦN NHƯ VÔ TẬN

  • 25 năm điều chế 1 công thức vượt trội
  • 3 sản phẩm mang tính cách mạng
  • Tất cả sản phẩm đều có gốc sinh học
  • và không có độc tố

Vượt xa độ nhớt để điều tiết kim loại

ở cấp độ micrômet, mang đến cho kim loại khả năng KHÔNG BỊ MÀI MÒN,

KHÔNG BỊ ĂN MÒN và gần như

KHÔNG BỊ MA SÁT

Dòng sản phẩm INFINITY LUBETM mang đến

tính bền vững vô song cho các phụ tùng và bộ phận

được sử dụng, tiết kiệm chi phí mà không dòng sản phẩm cùng loại nào có thể sánh được

        BENEFITS METRIC
        INFINITY LUBE™

  • Độ bôi trơn bền hơn từ 20 đến 40 lần
  • Hoạt động lâu hơn gấp ba lần giữa tất cả các lần thay dầu
  • Độ bền màng bên ngoài gấp 10 lần so với các sản phẩm cùng loại
  • Làm phẳng và làm mịn kim loại ở cấp độ micrômet

        INFINITY LUBE™
        SUSTAINABILITY

     • Fuel Ox® Infinity LubeLiquid
       Friction Eliminator (LFE)
       designed as an additive for all oils
       (except automatic transmission fluids)
       and hydraulic fluids
     • Fuel Ox® Infinity LubeSG
       (Super Grease)
     •
Fuel Ox® Infinity LubePenetrating Lubricant (PLS)