Chuyển tới nội dung

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn Kỹ thuật của Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ (ASTM-D975)

Bộ Tư lệnh Hệ thống Biển Hải quân (SEA 51222)

Tiêu chuẩn Kỹ thuật Quân sự (MIL-L87177a)

Tiêu chuẩn Kỹ thuật của Bộ Quốc phòng (DOD-A-24682)

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA)

Tỷ lệ xử lý 1: 10.000

Kích thước chai Xử lý
88.7 ml887 lít
236.6 ml 2,366 lít
471.2 ml 4,712 lít
208 lít2,080,000 lít